Кодекс честі студента та викладача УДПУ

1Спільнота студентів і викладачів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, усвідомлюючи свою відповідальність за реалізацію головної мети системи вищої освіти – це підготовка професійно і культурно-орієнтованої особистості, що має світоглядний потенціал, креативне мислення,  володіє стійкими компетенціями за фахом, віддана зміцненню і розвитку принципів корпоративного управління, приймає цей Кодекс честі студента та викладача вищого навчального закладу України і зобов’язується неухильно його дотримуватися.

КОДЕКС  ЧЕСТІ  СТУДЕНТА

Студент прагне стати гідним громадянином України, професіоналом в обраній спеціальності, розвивати в собі кращі якості творчої особистості.

Студент з повагою ставиться до старших, не допускає грубості по відношенню до оточуючих і проявляє співчуття до соціально-незахищених верств населення і в міру можливостей піклується про них.

Студент – зразок порядності, культури і моралі, нетерпимий до проявів аморальності і не допускає проявів дискримінації за статевою, національною чи релігійною ознакою.

Студент веде здоровий спосіб життя і повністю відмовляється від шкідливих звичок.

Студент поважає традиції вузу, береже його майно, стежить за чистотою і порядком в студентському Домі.

Думки, вчинки і одяг студента повинні відповідати нормам етики та культури університету.

Студент визнає необхідною і корисною будь-яку діяльність, спрямовану на розвиток творчої активності (науково-освітньої, спортивної, художньої та інш.), на підвищення корпоративної культури та іміджу вузу.

Поза стінами студент завжди пам’ятає, що він є представником вищої школи і докладає всіх зусиль, щоб не втратити його честь і гідність.

Студент вважає своїм обов’язком боротися з усіма видами академічної несумлінності, серед яких: списування і звернення до інших осіб за допомогою при проходженні процедур контролю знань; представлення будь-яких за обсягом готових навчальних матеріалів (рефератів, курсових, контрольних, дипломних та інших робіт), включаючи Інтернет-ресурси, як результатів власної праці; використання родинних або службових зв’язків для отримання вищої оцінки; прогули, запізнення і пропуск навчальних занять без поважної причини.

Студент розглядає всі перераховані види академічної несумлінності як несумісні з отриманням якісної і конкурентоспроможної освіти, гідного майбутньої економічної, освітньої, політичної і управлінської еліти України.

КОДЕКС  ЧЕСТІ  ВИКЛАДАЧА

Головний напрямок діяльності викладача – робота зі студентами, турбота про їх освіченість та культуру, виховання справжніх патріотів своєї батьківщини.

Викладач повинен бути професіоналом, що постійно працює над підвищенням своїх теоретичних знань і педагогічної майстерності, активно веде дослідницьку і наукову діяльність на основі чесного пошуку знань, належним чином забезпечуючи доказовість, неупередженість суджень і сумлінність при повідомленні результатів.

Викладач – зразок порядності та інтелігентності, моралі і моральності, активний пропагандист державності України, принциповий противник будь-яких проявів корупції, недисциплінованості і безвідповідальності.

Викладач особистим прикладом доводить студентам необхідність дотримання правил трудової та навчальної дисципліни, шанобливого ставлення до колег, вимогливий до себе, до своїх слів і вчинків, відкрито визнає свої помилки і сумлінно їх виправляє.

Викладач повинен бути чесним і неупередженим у професійній оцінці своїх колег і студентів, він організований, його слова збігаються з його справами, відкрито висловлює свою позицію з принципових питань діяльності і аргументовано доводить свою точку зору.

Кодекс честі викладача вищого навчального закладу України – є система моральних норм, зобов’язань і вимог доброчесної поведінки, заснована на загальновизнаних моральних принципах і нормах українського суспільства і держави.

Ми беремо на себе відповідальність за реалізацію заявлених базових принципів і дотримання Кодексу честі студента та викладача. Ми будемо докладати активних зусиль для того, щоб наш університет став зразком моральної та інтелектуальної сили і склав еліту вищої освіти України.

Затверджено рішенням Вченої ради Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини № _____